Wij hebben een pivot gemaakt

Marketing is een breed vakgebied, en wij richten ons voornamelijk op Digital marketing; denk hierbij aan:

Door deze pivot kunnen wij ons…

Bedrijven die een Freelancer voor specifieke werkzaamheden zoeken, kunnen een Freelance opdracht op ons platform plaatsen. Hierna kunnen Freelancers een aanbieding sturen en bovendien kan de opdrachtgever ook Freelancers uitnodigen om op de opdracht te reageren.

Het plaatsen van een opdracht is heel eenvoudig en gratis!

Na het aanmaken van een bedrijfsprofiel (naam van het bedrijf, contactpersoon, adresgegevens, KvK- en…

Vlak na het uitbreken van de pandemie zijn bedrijven, wat digitalisering betreft, versneld van 2020 naar 2030 ‘gesprongen’. Dit is de belangrijkste reden dat ondernemers zich meer wenden tot freelancers. De afgelopen twaalf maanden hebben ondernemers er op verschillende manieren voor gezorgd dat hun bedrijf deze crisis het hoofd kon…

OrangeMatch

Marketing matchmaking is onze core business. Wij verbinden bedrijven die marketing opdrachten hebben, met marketing freelancers.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store